Mindfulnesskonferanse om utdanning i Oslo

Wednesday 20 June 2018

Den 12. juni 2018 ble konferansen “Mindfulness in Education” arrangert i Oslo

Foto: Egil Lothe

Konferansen gjestet meditasjonsmestre og foregangspersoner fra Sri Lanka og Tibet som jobber med å integrere mindfulness i skole og utdanning. Lokale prosjekter, deriblant Drømmen om det gode, ble også presentert slik at det ble et fruktbart møte mellom Øst og Vest.

Deltakerne tok del i et  rikholdig program med teori, praksis, erfaringsdeling. Det var gjennomgående for konferansen å vise eksempler på implementering av mindfulness basert en felles forståelse av viktigheten av å starte tidlig hos barn og unge..

Fra Drømmen om det gode presenterte Gudrun Nordmo verdigrunnlag og metoder, og Ebba Gustafsson delte erfaringer fra Mitt Lugn i Sverige der videregående elever lærer ut metodene til hverandre for nettopp å oppleve mer ro og mindre stress.

Mindfulness Norge var arrangør i samarbeid med Buddhistforbundet. Drømmen om det gode deltok også i arrangementskomiteen. Se mer informasjon om konferansen på Mindfulness Norge sine sider.

Nominert til årets barnehage

Tuesday 22 August 2017

Foto: Hundremeterskogen barnehage

Hundremeterskogen barnehage i Nittedal er nominert som en av åtte kandidater til ‘Årets Barnehage 2017’. Hundremeterskogen barnehage er sertifisert i Drømmen om det godes metoder. Vi gratulerer og ønsker lykke til med kåringen som skjer i september.

Les mer på Barnehage.no

Les også Roen herskerundremeterskogen barnehage i Nittedal

Borgen Barnehage tar grep mot barnas stress

Friday 12 May 2017

Borgen barnehage i Moelv i Ringsaker vil gi barna mulighet til å oppleve ro. Dette gjør de ved hjelp av metoder knyttet til oppmerksomt nærvær (mindfulness) som de gjør sammen med barna.

Mange av personalet har allerede vært på kurs i Drømmen om det godes metoder. Nå vil barnehagen satse ytterligere og bli sertifisert som en Drømmen om det gode-barnehage. Som et ledd i satsingen var personalet nylig på kurs for å bli ledere i barneqigong.

Foto: Borgen barnehage

Les mer på barnehage.no

Roen hersker i Hundremeterskogen Barnehage i Nittedal.

Thursday 12 January 2017

“Et viktig stikkord for hverdagen i Hundremeterskogen Barnehage er nettopp ro. Her er puste- og bevegelsesteknikker, stillestunder og massasje en sentral del av barnehagedagen. Målet er å gi barna redskaper til å takle et stadig mer hektisk og kaotisk samfunn. ”

Hundremeterskogen barnehage in Nittedal startet med  stillhetsbaserte metoder for barna for tre år siden etter å ha deltatt på kurs hos Drømmen om det gode. I dag er metodikken fullt integrert i barnehagens hverdag.

Foto: Barnahage.no

Les hele artikkelen på barnehage.no

Frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning

Tuesday 18 October 2016

Fred og ro på skolen? Hvorfor er det så viktig for hjernen?

Den 10. november holder Drømmen om det gode et frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning. Marie Ryds forelesning På hjernens betingelser! gir innsikt i og forståelse av hjernens naturlover.

Jan Holmquist, direktør for videregående, og Lena Hanberg, avdelingssjef for læring og elevhelse i Stockholm by, ønsker velkommen. Marie Boris-Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, forteller om våre metoder og arbeidet i barnehager og skoler. Vår talsperson Anne Marie Brodén informerer om prosjektet ”Min ro”, som hun er koordinator for. Prosjektet finansieres av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

På hjernens betingelser!

Hvordan kan ny kunnskap om hjernen komme til nytte i menneskers hverdag og i din hverdag som pedagog og leder? Hvordan kan du bli kjent med din egen hjerne, og forstå andres?

Maries forelesning fokuserer på hvordan hjernen fungerer, og at vi må lære oss å ta hensyn til noen av hjernens biologiske prinsipper når det gjelder evne til beslutning, hukommelse, relasjoner, teamarbeid, fokus, flow og nærvær. Hun kaller dette hjernens naturlover. Marie Ryd er blant annet doktor i medisinvitenskap og vitenskapsjournalist. Med bakgrunn som forsker på Karolinska Institutet kan hun den vitenskaplige metoden, og disputerte i 1992 innen molekylærbiologi, mikrobiologi og immunologi.