Virker livsmestringskurs – og hva er det?

Tuesday 3 November 2020

Alta kommune beskriver erfaringer fra pilotprosjekt med Drømmen om det godes metodikk på Tverrelvdalen skole og forteller om videre satsing i kommunen.

Gjennom Altas kommunes satsing på livsmestring har Drømmen om det gode blitt engasjert til for et pilotprosjekt på Tverrelvdalen skole i skoleåret 2019/20. På denne skolen fra 1. til 10 trinn viser evalueringen blant annet bedet fokus og arbeidsro, bedre elevrelasjoner og bedre klasse- og skolemiljø. Som noen av lærerne beskrev det:

“Ungan kan boble over av energi fra friminuttet og har vansker med å sitte stille. Men når vi har tatt 6-8 minutter med stillhetsøvelse på yogamattene er de super fokusert. Det virker som de har klart å kanalisere energien på en god måte og blir flinkere til å lære”. 

Alta Kommune fortsetter sin satsing på Livsmestring med Drømmen om det godes metodikk med Talvik skole og barnehage og Haldde Montessoriskole som de neste som deltar.

Les mer på Alta kommunes nettside