Indre fred og ytre fred

2009-05-12

Drømmen om det godes metoder i grunnskolens siste årstrinn

Mariann Henriksen, Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga Institutionen.

Formålet med arbeidet var å undersøke lærernes opplevelser med å innføre og arbeide med prosjektet ”Drømmen om det godes” metoder – stillhet, massasje, qigong og reflekterende samtaler. Jeg har gjort intervjuundersøkelser for å finne ut hvordan lærere som underviser elevene i en eller noen av disse teknikkene oppfatter arbeidet sitt. Jeg var interessert i å se hva som motiverer lærere til å arbeide med metodene og på hvilken måte lærerne motiverer elevene til å delta i arbeidet, samt hvilke vanskeligheter lærerne opplever og hvordan disse problemene ble løst.

Resultatet viser at lærerne kommenterer at vi idag lever i et stresset miljø og at det for mange elever er viktig hvordan de ser ut og hvordan de oppfører seg. Gjennom å arbeide med ”Drømmen om det godes” metoder mener samtlige lærere at elevene blir roligere, noe som resulterer i at de har lettere for å konsentrere seg og fokusere på skolearbeidet. Lærerne mener videre at stemningen i klassen påvirkes positivt. Flere av lærerne mener også at de selv påvirkes positivt av treningen.

Les hele avhandlingen