Education Initiative – forskning i amerikanske storbyskoler

Education Initiative er et skoleprosjekt initiert av professor Herbert Benson, Harvard, sjef for Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine i Boston og utmynter av begrepet «avslappingseffekten».

Prosjektet, som har pågått siden 1989, er utformet for å gi støtte til lærere og elever, og drives av Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine. Man trener lærere i avslappingseffekten og støtter dem senere i arbeidet deres med å innføre øvelsene i klasserommet.

Metoder som benyttes ved instituttet for å oppnå avslappingseffekten er blant annet yoga, bønn, meditasjon, autogen trening, visualiseringer, pusteøvelser, qigong og rytmisk gange.

Følgende resultater ble oppnådd med elever i amerikanske storbyskoler:

  • minsket stress og angst
  • bedre hukommelse og konsentrasjon
  • bedre akademiske resultater
  • økt selvfølelse

Les mer om Education Initiative

Les artikkelen Skap et indre rom av Anna Bornstein