Borgen Barnehage tar grep mot barnas stress

Friday 12 May 2017

Borgen barnehage i Moelv i Ringsaker vil gi barna mulighet til å oppleve ro. Dette gjør de ved hjelp av metoder knyttet til oppmerksomt nærvær (mindfulness) som de gjør sammen med barna.

Mange av personalet har allerede vært på kurs i Drømmen om det godes metoder. Nå vil barnehagen satse ytterligere og bli sertifisert som en Drømmen om det gode-barnehage. Som et ledd i satsingen var personalet nylig på kurs for å bli ledere i barneqigong.

Foto: Borgen barnehage

Les mer på barnehage.no

Roen hersker i Hundremeterskogen Barnehage i Nittedal.

Thursday 12 January 2017

“Et viktig stikkord for hverdagen i Hundremeterskogen Barnehage er nettopp ro. Her er puste- og bevegelsesteknikker, stillestunder og massasje en sentral del av barnehagedagen. Målet er å gi barna redskaper til å takle et stadig mer hektisk og kaotisk samfunn. ”

Hundremeterskogen barnehage in Nittedal startet med  stillhetsbaserte metoder for barna for tre år siden etter å ha deltatt på kurs hos Drømmen om det gode. I dag er metodikken fullt integrert i barnehagens hverdag.

Foto: Barnahage.no

Les hele artikkelen på barnehage.no

Frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning

Tuesday 18 October 2016

Fred og ro på skolen? Hvorfor er det så viktig for hjernen?

Den 10. november holder Drømmen om det gode et frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning. Marie Ryds forelesning På hjernens betingelser! gir innsikt i og forståelse av hjernens naturlover.

Jan Holmquist, direktør for videregående, og Lena Hanberg, avdelingssjef for læring og elevhelse i Stockholm by, ønsker velkommen. Marie Boris-Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, forteller om våre metoder og arbeidet i barnehager og skoler. Vår talsperson Anne Marie Brodén informerer om prosjektet ”Min ro”, som hun er koordinator for. Prosjektet finansieres av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

På hjernens betingelser!

Hvordan kan ny kunnskap om hjernen komme til nytte i menneskers hverdag og i din hverdag som pedagog og leder? Hvordan kan du bli kjent med din egen hjerne, og forstå andres?

Maries forelesning fokuserer på hvordan hjernen fungerer, og at vi må lære oss å ta hensyn til noen av hjernens biologiske prinsipper når det gjelder evne til beslutning, hukommelse, relasjoner, teamarbeid, fokus, flow og nærvær. Hun kaller dette hjernens naturlover. Marie Ryd er blant annet doktor i medisinvitenskap og vitenskapsjournalist. Med bakgrunn som forsker på Karolinska Institutet kan hun den vitenskaplige metoden, og disputerte i 1992 innen molekylærbiologi, mikrobiologi og immunologi.

Barnehagebiennalen 17.–18. oktober

Saturday 8 October 2016

Fred og ro i barnehagen

Hvordan kan enkle metoder skape et miljø uten stress for barn og pedagoger? Hvordan skaper vi et miljø med gode forutsetninger for helse, læring og utvikling? Forskning og lang utprøvd erfaring viser talende resultater.

Den 17.–18. oktober 2016 er det ventet 800–1000 deltakere på Louis De Geer konsert & konferanse i Norrköping. I tillegg til forskere og barnehageansatte, deltar også offentlig ansatte og politikere med ansvar for barnehagespørsmål.

Drømmen om det gode og barnehagene Armbandet og Kättsätter samarbeider på årets Barnehagebiennal i Norrköping i forbindelse med en workshop 18. oktober i utstillingshallen. Et flertall pedagoger deltar, sammen med barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter. Marie Boris Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, samt et flertall av pedagoger deltar, sammen med barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter under ledelse av Cecilia Lindström.

Program

11.30 – 11.45

Fred og ro  i barnehagen, Marie Boris-Möller, generalsekretær i Drømmen om det gode

Hvordan har arbeidet med å skape gode forutsetninger for helse, læring og utvikling blitt til? Forskningen, læreplanen og lang erfaring viser at enkle mindfulnessbaserte øvelser skaper nye muligheter for barn og pedagoger, med minsket stress og forbedret arbeidsmiljø som resultat.  

11.45 – 12.15

Prøv selv!!

Ansatte og barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter under ledelse av Cecilia Lindström

Bevegelse; Barne-qigong ”Fuglen” og ”Tigeren”

Berøring; Massasje

Bevegelse; Naturyoga ”Solen”, ”Vinden” og ”Kretsløpet”

Stillhet  – Stillhetsøvelse ”Havet”

Elever i videregående lærer hverandre stillhet

Tuesday 23 June 2015

En mäktig syn: 27 gymnasieelever i stillhet med slutna ögon på en platå över Edsviken. Jag står mitt ibland dem i en övning ledd av två äldre kamrater från 3ans årskurs: Nicolas och David.

– … andas ut och känn hur axlarna sjunker…

Nicolas röst är lugn och säker medan han leder vår uppmärksamhet mot våra kroppsliga förnimmelser. Sedan trampar vi sakta framåt i en meditativ gång och samlas i Edsvikens slottsträgård för några qigong-rörelser. Nicolas och David från Rudbecksgymnasiet är några av pionjärerna i Drömmen om det godas projekt där gymnasieelever lär ut stillhet till varandra. De har själva haft Drömmen om det goda-metodiken på schemat sedan i augusti.

David berättar att han var skeptisk från början:

– Men efter en månad började jag märka att jag kände mig lugn och mådde bra. Jag började se fram emot att öva, medger han.

Nicolas instämmer och bekräftar hur stor skillnad medveten närvaro gjort i hans liv. Han kallar det mindfulness och berättar att de har övat på att vara medvetna medan de joggar, paddlar och spelar golf. David säger att han gör det på egen hand innan prov för då blir han mindre spänd och kan tänka bättre. Han har till och med tagit mindfulness med sig till fotbollsträningen!

Jag har under de senaste 15 åren haft förmånen att introducera olika former av stillhetsövningar och yoga för barn och tonåringar. Behovet av att lära sig metoder att hantera stress och krav ökar allt mer i takt med att informationsflödet strömmar allt snabbare. Våra hjärnor är sedan förhistorisk tid programmerade för att uppfatta fara i omgivningen med ett intrikat stress-system för att försätta oss i flykt- eller kampläge. När intrycken och uppgifterna är många kräver det att försvarssystemet går på högvarv. Vi är många i vårt samhälle som lever med förhöjda stressnivåer och liten tid till återhämtning. Evolution är en långsam process och vi är biologiska varelser anpassade för ett annat typ av liv och tempo. Därför är det avgörande för vårt välbefinnande och för kreativt nytänkande att vi har stunder av stillhet.

Drömmen om det goda har fått stöd av bl.a. Allmäna Arvsfonden och P Minnesfond för att genomföra ett treårigt projekt i gymnasieskolor där elever tränar enkla mindfulness-baserade övningsformer på lektionstid i åtta veckor. De får sedan stöd att lära elever i de yngre årskurserna metoderna. Allting är förstås frivilligt, men min erfarenhet säger mig att den här typen av övningar är mycket populära hos ungdomar. Förhoppningen är att metoderna ska leva vidare på skolorna oberoende av lärare.

Under de veckor eleverna tränar metoderna på skoltid samlar vi in deras reflektioner vid flera tillfällen. Här är några av dessa:

”Mamma sa att hon blev lugn. Hon tyckte det var skönt. Farsan tyckte det var avkopplande. Kompisarna undrade vad jag höll på med precis innan match, så de ville också testa. Lättare att fokusera. Det sprider lugn. De tyckte det var kul att få prova. Vill göra fler gånger. Syrran blev lite fnittrig, men det gick bättre nästa gång. Det har känts bra att få hjälpa andra.”

”Jag har lärt mig att sinnestillstånden påverkar andningen. Jag skulle ha prov den sista lektionen den dagen och hade varit väldigt stressad och nervös inför provet och andades snabbt och ytligt, när vi började göra övningen. Men jag var rätt lugn och hade inte en tanke på provet efteråt. Det kändes härligt.”

”Det enda som vi gjorde under den tysta promenaden var att vara medvetna om vår omgivning och vårt interna själv (dvs känslor och tankar). Jag var medveten om mina muskler som slappnade av och spändes under vandringen. I början kom många tankar fram, så många att jag blev yr, men jag rensade ut dem och fick min hjärna i ett ”koma”läge. om det går att säga så. Det fick inte ske några tankar om framtiden eller det förflutna, bara nutid”, sammanfattar en elev sin erfarenhet.

Under våren har vi även introducerat projektet till 2 klasser i Ållebergsgymnasiet i Falköping och till en klass i Internationella Kunskapsgymnasiet i Stockholm. Till hösten börjar vi i större skala och påbörjar arbetet i ytterligare 10-15 skolor. Vi bjuder nu in fler intresserade gymnasieskolor till samverkan! Kanske i ditt närområde?

Soliga hälsningar i syrénernas tid från projektledare Jessica Lilo