Intervjustudie av lærere: vi blir roligere av metodene

I en annen studie med lærere som bruker mindfulness og meditasjon mener lærerne at metodene har gjort at de har blitt roligere og bedre til å håndtere stress, fått bedre selvfølelse, blitt mer positive og opplever større arbeidsglede. De føler at de er lettere å omgås, og bedre til å føre samtaler. De har også via mindfulness fått et verktøy for hvordan de kan forbedre sine relasjoner og øke sitt velbefinnende.

Les studien Pedagoger og mindfulness