Forskning

Drømmen om det gode-metodene er grundig undersøkt i flere forskningsprosjekter. Man har funnet at de er lette å lære, ikke kostnadskrevende, blir satt pris på av både lærere og elever
– og er effektive redskaper blant annet for å forebygge økningen i psykiske helseproblemer, vold og lavt selvbilde hos elever i alle aldre. De hjelper også lærere til å håndtere stress og å ha det bedre. I en lærerstudie anså samtlige deltakende lærere at elevene fikk bedre konsentrasjon og ble mer fokusert på skolearbeidet ved bruk av metodene.


Barn i balanse I og II

yvonne_terjestamYvonne Terjestam, forsker i psykologi ved Linnéuniversitetet, bekymret seg over de økende psykiske helseproblemene blant barn og unge og lette etter forebyggende metoder. Da hun i 2004 kom i kontakt med Drømmen om det gode følte hun at det her fantes potensielle verktøy. Hun bestemte seg for å undersøke hvordan ungdomsskoleelever responderte på Drømmen om det gode-metodikken, og gjennomførte forskningsprosjektet Barn i balanse I. De gode resultatene inspirerte henne til å utvikle et nytt forskningsprosjekt omkring helseeffekter av mindfulnessbaserte øvelser i skolen. I Barn i balanse II får elever i alderen 10–15 år (klassetrinn 5–9) trene evnen til oppmerksomt nærvær, medfølelse og sosiale relasjoner ved hjelp av mindfulnessøvelser. Programmet er en videreutvikling av hennes forskning på Drømmen om det gode-metodene og ble våren 2012 utprøvd i skoleklasser i fire kommuner.

Les om Barn i balanse I

Les om Barn i balanse II