Kick-off for lærerteam fra barnehage til VGS

En opplevelsesdag for lærere og ansatte, med Drømmen om det gode-metoden som benyttes med suksess innen barnehager og skoler.

Kostnad: be om et tilbud.

Du får:

 • prøve fire effektive og godt likte metoder for barnehage og/eller klasserommet: stillhet, berøring, refleksjon og meditativ bevegelse.
 • ta del i erfaringer med mindfulness og stillhetsøvelser som er gjort innen barnehager/skoler
 • hjelp til å håndtere stress
 • fordype fellesskapet i teamet

Av innholdet:

 • svensk forskning på Drømmen om det gode-metodene
 • piloteksempel
 • øve på metodene
 • forskning og teori innen området
 • et trygt og rolig miljø for bedre læring
 • konsentrasjon og fokusering
 • Norrköping – pilotkommune for Drømmen om det gode