Grunnkurs for lærere og pedagoger

kursverksamhet01

Du lærer fire enkle metoder som du kan implementere direkte i din barne-/elevgruppe: stillhet, fredelig berøring, refleksjon og bevegelse. Den første dagen ruster deg til å  ta i bruk våre enkleste øvelser i din barne-/elevgruppe. Den andre dagen gir ytterligere trening og motivasjon. Her kan du ta opp spørsmål og erfaringer og få strategiske råd om hvordan du går videre.

Du får:

 • øve på DDGs metoder for stillhet, berøring, refleksjon og bevegelse (meditativ gange)
 • ta del i erfaringer som er gjort innen barnehager/skoler med stillhetsmetoder
 • kunnskaper og praktiske redskaper som kan tilpasses direkte i barne-/elevgrupper
 • effektive verktøy for å minske stress
 • hjelp til å forbedre din egen arbeidssituasjon

Av innholdet:

 • svensk forskning på Drømmen om det gode-metodene
 • hva er mindfulness?
 • piloteksempel
 • øve på metodene
 • et trygt og rolig miljø for bedre læring
 • konsentrasjon og fokusering
 • effekter av mindfulness- og stillhetsmetoder på barn/elever
 • pedagogenes erfaringer
 • nettverket og hjemmesiden
 • spredningseffekter
 • Norrköping – pilotkommune for Drømmen om det gode.

Kursmateriell inngår.