Qigong-lederutdannelse for lærere, 2+2 dager

Alle skolebarn på alle nivåer fra barnehage til VGS behøver hver dag i skoletiden å engasjeres i en form for bevegelse, gymnastikk eller idrett. Drømmen om det gode benytter Biyun-skolens qigong, og tilbyr en qigong-lederutdannelse for lærere som gir kompetanse til å undervise i enten Barne- eller Fredskraft-qigong i barnehagen og i klasserommet. I kursene inngår obligatorisk en daglig halvtimes trening i utdanningsperioden.

Du får:

  • lære Barne-qigong eller Fredskraftqigong-metoden
  • ta del i erfaringer med qigong som er gjort innen barnehager/skoler
  • kunnskaper og praktiske redskap som kan tilpasses direkte i barne-/elevgrupper og bidra til å forbedre forutsetningene for barnas/elevenes læring
  • effektive verktøy mot stress
  • hjelp til å forbedre din egen arbeidssituasjon

Av innholdet:

  • trening i Barne- eller Fredskraft-qigongens metode
  • kropp og sjel
  • konsentrasjon og nærvær
  • hva sier vitenskapen om qigong
  • pedagogiske grep for å undervise i qigong

Kursene gir sertifisering i å undervise etter metoden i barne-/elevgrupper innen barnehage og skole. Ferdigutdannede ledere fornyer sin sertifisering gjennom i størst mulig grad å delta i planlagte gjensynsmøter.

Hva er qigong?

Drømmen om det gode benytter metoder fra Biyun-tradisjonen. Biyun-qigong er en moderne mind/body-metode, med røtter i en flere tusen års medisinsk tradisjon. Den består av langsomme, myke og enkle bevegelser.

Vestlig forskning har vist at nettopp slik langsom, konsentrert bevegelse er svært bra mot stressbetingede sykdommer, fremmer nydannelse av hjernens stamceller, og er bra for hjernevirksomheten og nervesystemet.

Den mentale holdningen, hvordan og hva man tenker, hvor konsentrert og oppmerksomt bevegelsene utføres, er minst like viktig som, kanskje til og med viktigere enn, selve bevegelsene.

Barne-qigong er en sunn lek for barnehagebarn og barneskoleelever.

Fredskraft-qigong er utformet for ungdom.

Biyun-metoden er spredd blant annet innen svensk eldreomsorg og sykepleie, der den har blitt satt stor pris på. Ca. 90 000 personer i Sverige har lært seg metoden.