Qigongledarutbildning för lärare, 2+2 dagar

Alla skolbarn på alla nivåer från förskola till gymnasium behöver varje dag under skoltid engageras i någon form av rörelse, gymnastik eller idrott. Drömmen om det goda använder Biyunskolans qigong, och erbjuder en qigongledarutbildning för lärare som ger kompetens att lära ut antingen Barn- eller Fredskraftqigong på förskolan och i klassrummet. I kursen ingår obligatorisk daglig halvtimmeslång träning under utbildningsperioden.

Du får:

  • lära dig Barnqigong eller Fredskraftqigong-metoden
  • ta del av erfarenheter med qigong som gjorts inom förskola/skola
  • kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barn/elevgrupper och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens/elevernas lärande
  • effektiva verktyg mot stress
  • hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Ur innehållet:

  • träning i Barn- eller Fredskraftqigongens metod
  • kropp och själ
  • koncentration och närvaro
  • vad säger vetenskapen om qigong
  • pedagogiska grepp för att lära ut qigong

Kursen ger certifiering att lära ut metoden i barn-/elevgrupper inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Vad är qigong?

Drömmen om det goda använder metoder från Biyuntraditionen. Biyunqigong är en modern mind/body metod, med rötter i en mångtusenårig medicinsk tradition. Den består av långsamma, mjuka och enkla rörelser.

Västerländsk forskning har visat att just sådan långsam koncentrerad rörelse är mycket bra mot stressbetingade sjukdomar, främjar nybildning av hjärnans stamceller och är bra för hjärnverksamheten och nervsystemet.

Det mentala förhållningssättet, hur och vad man tänker, hur koncentrerat och uppmärksamt rörelserna utförs är minst lika viktigt, kanske till och med viktigare än själva rörelserna.

Barnqigong är en hälsosam lek för förskole-, låg- och mellanstadieelever.

Fredskraftqigong är utformad för ungdomar.

Biyunmetoden är spridd bland annat inom svensk äldrevård och sjukvård, där den rönt stor uppskattning. Ca 90 000 personer i Sverige har lärt sig den.


För aktuellt kursprogram och frågor: yes@dreamofthegood.org eller tel: 08-660 04 25

Anmäl ditt intresse här

Jag vill få information om aktuella kursdatum för Qigongledarutbildning för lärare, 2+2 dagar

[contact-form-7 id=”709″ title=”Qigongledarutbildning_for_larare”]