Metoder for barnehagen

metoder_forskolan02

DoG_film_banner_150

Drømmen om det gode-metodikken fungerer utmerket i barnehagen. Barn i alle barnehagens alderstrinn, fra 1 til 5 år, tar til seg alle de ulike øvelsesformene og spør etter stillhetsstundene når de først har fått prøve dem. Forgjengerne i Sverige er de to barnehagene Armbandet og Kättsätter i Norrköping, der man har arbeidet med metodikken i 17 år. De er de første sertifiserte Drømmen om det gode-barnehagene i Sverige.

Vurderinger, medarbeiderundersøkelser og kvalitetsundersøkelser viser svært bra resultater, stresset reduseres og sykefraværstallene er lave. I Norrköpings Qualis kvalitetsundersøkelser i 2012 og 2013 ble verdier nær 100 % oppgitt av både av ansatte, barn og foreldre. Barna er trygge og harmoniske. De har god selvtillit, er selvstendige og tillitsfulle, lytter til hverandre og seg selv, håndterer konflikter med ord i stedet for med knyttnevene, og kan uttrykke sine behov.

Barnehagene oppfyller med god kvalitet sin oppgave ifølge Læreplanen for barnehager. De ansatte uttrykker at de er på rett plass i livet. Da man startet arbeidet på Kättsätter i 2001 var 50 % av de ansatte langtidssykemeldte. Blant de friske arbeidet mange bare 75 %. Stressnivået var høyt, alle forsøkte å gjøre alt og løp fra den ene arbeidsoppgaven til den andre. I begynnelsen fantes det en sterk motstand mot endring. Et år senere var ingen lærere langtidssykemeldte.

Les artikkelen Samholdsentreprenørskap – Samspill for lokal utvikling om barnehageleder Ann-Kristin Källström Sundgrens arbeid på Armbandet og Kättsätter:  Samholdsentreprenørskap – Samspill for lokal utvikling

Les mer: Drømmen om det gode gir rolige og tilfredse barnehagebarn


“Nå hvisket jeg en hemmelighet til treet mitt og så ga jeg treet en gave. Noen fine blomster. Neste gang jeg er i skogen, skal jeg hilse på treet.”  Jente, 3 år.


”Man rekker å tenke på det viktige som man ofte glemmer. Man rekker å tenke så mye når man befinner seg i denne stille tilstanden.”  Barnehagelærer


Massasjeøvelse for barnehagen

Å vaske seg på liksom
Øvelsen kan med fordel gjøres når som helst på dagen. Begynn med å gni hendene, gni så ansiktet, halsen, brystkassen, magen og framsiden av bena. Gni baksiden av bena nedenfra og opp, rumpa og ryggen, så langt du kommer til. Gni armene, sidene av kroppen og sidene av bena. Når du har vasket deg ren, tar du litt liksomvann og plasker det på kroppen. Du blir ren og lukter så godt, kroppen blir myk. Til slutt bruker du (på liksom) en krem rett fra blomstene, og smører inn huden din så forsiktig at du nesten ikke berører den.