Kan elever finne sin egen vei til stillhet og ro?

I vår hverdag med overflod av informasjon, mange stressfaktorer, høyt tempo med mange valg og konfliktsituasjoner behøver alle å få mer tid til stillhet og ro. Forskning og erfaring viser at regelmessige, enkle øvelser med våre metoder øker velværet og minsker stress, vold og aggressivitet. På denne måten kan alle finne sin egen vei til stillhet og ro.

Les mer om Drømmen om det gode og hvordan du kan lære deg å bruke metodene

Hvordan påvirkes hjernen av de ulike metodene?

Nye resultater fra hjerneforsking viser at ulike stillhetsmetoder ikke bare fungerer stresspreventivt, men faktisk også utvikler andre aspekter hos eleven som er viktig for læring.
Les mer

Läs mer

Se dokumentarfilmen Drømmen om det gode

Dokumentarfilmen viser hvordan Drømmen om det gode fungerer. Her får du høre fra barna og elevene. Lærere, rektorer, skolesjefer og forskere forteller om sine erfaringer.
Se filmen

Läs mer

Du kan som lærer

  • Minske elevenes
    stress og uro
  • Forebygge mobbing
  • Øke deres evne
    til innlæring

Elever i videregående lærer hverandre stillhet

test_bild_02

Mitt Lugn, et prosjekt for videregående skoler i Sverige, har med støtte fra Allmänna arvsfonden nådd over 3000 elever på 25 skoler gjennom en periode på tre år. Målet har vært å redusere stress og lage et rofylt og læringsfremmende miljø ved hjelp av mindfullnessøvelser. Resultatene har vært svært gode.  Også i Norge søker vi om støtte til å nå ut i videregående skoler og lage et program som effektivt kan rulles ut i en norsk skolehverdag.

Se filmklipp om prosjektet

Les mer på www.mittlugn.se  

Foto: Anders Rosenberg