Kan elever finne sin egen vei til stillhet og ro?

I vår hverdag med overflod av informasjon, mange stressfaktorer, høyt tempo med mange valg og konfliktsituasjoner behøver alle å få mer tid til stillhet og ro. Forskning og erfaring viser at regelmessige, enkle øvelser med våre metoder øker velværet og minsker stress, vold og aggressivitet. På denne måten kan alle finne sin egen vei til stillhet og ro.

Les mer om Drømmen om det gode og hvordan du kan lære deg å bruke metodene

Hvordan påvirkes hjernen av de ulike metodene?

Nye resultater fra hjerneforsking viser at ulike stillhetsmetoder ikke bare fungerer stresspreventivt, men faktisk også utvikler andre aspekter hos eleven som er viktig for læring.
Les mer

Läs mer

Se dokumentarfilmen Drømmen om det gode

Dokumentarfilmen viser hvordan Drømmen om det gode fungerer. Her får du høre fra barna og elevene. Lærere, rektorer, skolesjefer og forskere forteller om sine erfaringer.
Se filmen

Läs mer

Du kan som lærer

  • Minske elevenes
    stress og uro
  • Forebygge mobbing
  • Øke deres evne
    til innlæring

Elever i videregående lærer hverandre stillhet

test_bild_02

I februar 2015 fikk Drømmen om det gode vite at vi fikk et stort stipend fra Allmänna Arvsfonden til å gjennomføre et prosjekt i videregående skoler i Sverige. Elever gjør enkle mindfulness-baserte metoder i undervisningstiden gjennom åtte uker. De får siden hjelp til å lære metodene videre til elever i de yngste klassene. Det håpes på at metodene kommer til å videreføres på skolene gjennom elevenes engasjement.
Les mer om prosjektet på www.mittlugn.se  

Foto: Anders Rosenberg