Kan elever finne sin egen vei til stillhet og ro?

I vår hverdag med overflod av informasjon, mange stressfaktorer, høyt tempo med mange valg og konfliktsituasjoner behøver alle å få mer tid til stillhet og ro. Forskning og erfaring viser at regelmessige, enkle øvelser med våre metoder øker velværet og minsker stress, vold og aggressivitet. På denne måten kan alle finne sin egen vei til stillhet og ro.

Les mer om Drømmen om det gode og hvordan du kan lære deg å bruke metodene

Hvordan påvirkes hjernen av de ulike metodene?

Nye resultater fra hjerneforsking viser at ulike stillhetsmetoder ikke bare fungerer stresspreventivt, men faktisk også utvikler andre aspekter hos eleven som er viktig for læring.
Les mer

Read more

Se dokumentarfilmen Drømmen om det gode

Dokumentarfilmen viser hvordan Drømmen om det gode fungerer. Her får du høre fra barna og elevene. Lærere, rektorer, skolesjefer og forskere forteller om sine erfaringer.
Se filmen

Read more

Du kan som lærer

  • Minske elevenes
    stress og uro
  • Forebygge mobbing
  • Øke deres evne
    til innlæring

Vår app med stillhetsøvelser

test_bild_02

Drømmen om det gode har en app med stillhetsøvelser for elever og lærere. Appen er et gratis tilbud til glede for alle som bruker den, og hjelper med å finne en vei til ro og stillhet. I en hverdag som ofte er full av informasjon, høyt tempo, forventninger og stress, er det godt å gi seg tid til stillhet.

Appen er utviklet som en del av et livsmestrings- og FoU-prosjekt i Alta kommune. Drømmen om det gode og Akkurat No ble valgt til å implementere livsmestring i grunnskolen i Alta som startet med en pilot på Tverrelvdalen skole høsten 2019.

Prøv appen her

Foto: Anders Rosenberg