Kurs og arrangementer

utbildning

Drømmen om det gode utdanner lærere og rektorer og gir veiledning ved implementering av metoden i barne-/elevgrupper. Vi arbeider også direkte med barn/elever for å gi dem effektive fred og ro-verktøy til å håndtere hverdagens stress. Vi arbeider for fred og ro for foreldre og andre voksne i barnas/elevenes omgivelser. Gjennom å spre Drømmen om det gode-metodene innen barnehagen og skolen bidrar vi til å oppfylle Skolelovens krav til et skolemiljø preget av trygghet og studiero.

Har du spørsmål om kurs, ta kontakt med oss på kontakt@dreamofthegood.no

Kommende kurs i Norge:

Instruktørkurs 18. november i Oslo
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Grunnkurs 27.–28. januar i Kirkenes
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Grunnkurs 9.–10. februar på Lillehammer/Moelv
Nærmere informasjon kommer

Kurs i Sverige:

Klikk her for kurs og arrangementer i Sverige