Kurs og arrangementer

utbildning

Drømmen om det gode utdanner lærere og rektorer og gir veiledning ved implementering av metoden i barne-/elevgrupper. Vi arbeider også direkte med barn/elever for å gi dem effektive fred og ro-verktøy til å håndtere hverdagens stress. Vi arbeider for fred og ro for foreldre og andre voksne i barnas/elevenes omgivelser. Gjennom å spre Drømmen om det gode-metodene innen barnehagen og skolen bidrar vi til å oppfylle Skolelovens krav til et skolemiljø preget av trygghet og studiero.

Har du spørsmål om kurs, ta kontakt med oss på kontakt@dreamofthegood.no

Kommende kurs i Norge:

Instruktørkurs i Drømmen om et godes metoder 22.-23. november i Oslo
For informasjon og påmelding klikke her

Ved ønske om kurs i barnehage / skole
Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs hos dere.

Kurs i Sverige:

Klikk her for kurs og arrangementer i Sverige