Utbildningar och evenemang

utbildning

Drömmen om det goda utbildar lärare och rektorer och ger handledning vid implementeringen av metodiken i barn/elevgrupper. Vi arbetar också direkt med barn/elever för att ge dem effektiva lugn och ro-verktyg för att hantera vardagens stress. Vi verkar för lugn och ro för föräldrar och andra vuxna i barnens/elevernas omgivning. Genom att sprida Drömmen om det goda – metodiken inom förskolan och skolan bidrar vi till att uppfylla skollagens krav på en skolmiljö av trygghet och studiero.

Aktuella kurser:

Naturyoga 11-12 november 2015, Norrköping

Grundutbildning 19-20 november 2015, Göteborg

Naturyoga 20-21 november 2015, Tällberg

Barnqigong 2-3 december 2015 och 8-9 februari 2016, Norrköping

Naturyoga 4-5 december 2015, Stockholm

Evenemang: