Kurs og arrangementer

Drømmen om det gode utdanner lærere og rektorer og gir veiledning ved implementering av metoden i barne-/elevgrupper. Vi arbeider også direkte med barn/elever for å gi dem effektive fred og ro-verktøy til å håndtere hverdagens stress. Vi arbeider for fred og ro for foreldre og andre voksne i barnas/elevenes omgivelser. Gjennom å spre Drømmen om det gode-metodene innen barnehagen og skolen bidrar vi til å oppfylle Skolelovens krav til et skolemiljø preget av trygghet og studiero.

Har du spørsmål om kurs, ta kontakt med oss på kontakt@dreamofthegood.no

Kurs og arrangementer i Norge:

Grunnkurs i Drømmen om det godes metoder.
Ta kontakt ved ønske om barn om todagers grunnkurs i deres skole og barnehage. Vi diskuterer gjerne hvordan vi kan tilpasset kurset til deres timeplan.
Klikk her for mer informasjon om tidligere kurs

Kurs i yoga for barn og unge
Ta kontakt på ved ønske om en dags yogakurs i deres skole eller barnehage.
Klikk her for mer informasjon om tidligere kurs

Ved ønske om kurs i barnehage / skole
Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs hos dere: kontakt@dreamofthegood.no

Kurs i Sverige:

Klikk her for kurs og arrangementer i Sverige