En førjulsfortelling fra Altaskolen

Wednesday 22 December 2021

Gjennom dagen får vi på de forskjellige klassetrinnene høre uttalelser som: ”Dette er den beste skoledagen jeg har hatt”, ”Dette er til og med bedre enn dataspill”, ”Det er så utrolig godt å bli massert”…

Stillerom ved Talvik Skole

Drømmen om det gode har i to år vært engasjert i Alta kommunes livsmestringsprosjekt for å bidra til bedre  psykisk helse, takling av stress og skape godt læringsmiljø i grunnskolen i Alta. Så langt har vi Drømmen om det godes stillhetsmetodikk blitt implementert på Tverrelvdalen skole, Talvik Skole og Kaiskuru Nærmiljøsenter .

Les Gudrun Nordmos beretning her om vårt førjulsbesøk på Talvik og Kaiskuru: En førjulsfortelling fra Altaskolen- 7.12.21