Frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning

Tuesday 18 October 2016

Fred og ro på skolen? Hvorfor er det så viktig for hjernen?

Den 10. november holder Drømmen om det gode et frokostmøte hos Stockholm bys utdanningsforvaltning. Marie Ryds forelesning På hjernens betingelser! gir innsikt i og forståelse av hjernens naturlover.

Jan Holmquist, direktør for videregående, og Lena Hanberg, avdelingssjef for læring og elevhelse i Stockholm by, ønsker velkommen. Marie Boris-Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, forteller om våre metoder og arbeidet i barnehager og skoler. Vår talsperson Anne Marie Brodén informerer om prosjektet ”Min ro”, som hun er koordinator for. Prosjektet finansieres av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

På hjernens betingelser!

Hvordan kan ny kunnskap om hjernen komme til nytte i menneskers hverdag og i din hverdag som pedagog og leder? Hvordan kan du bli kjent med din egen hjerne, og forstå andres?

Maries forelesning fokuserer på hvordan hjernen fungerer, og at vi må lære oss å ta hensyn til noen av hjernens biologiske prinsipper når det gjelder evne til beslutning, hukommelse, relasjoner, teamarbeid, fokus, flow og nærvær. Hun kaller dette hjernens naturlover. Marie Ryd er blant annet doktor i medisinvitenskap og vitenskapsjournalist. Med bakgrunn som forsker på Karolinska Institutet kan hun den vitenskaplige metoden, og disputerte i 1992 innen molekylærbiologi, mikrobiologi og immunologi.

Barnehagebiennalen 17.–18. oktober

Saturday 8 October 2016

Fred og ro i barnehagen

Hvordan kan enkle metoder skape et miljø uten stress for barn og pedagoger? Hvordan skaper vi et miljø med gode forutsetninger for helse, læring og utvikling? Forskning og lang utprøvd erfaring viser talende resultater.

Den 17.–18. oktober 2016 er det ventet 800–1000 deltakere på Louis De Geer konsert & konferanse i Norrköping. I tillegg til forskere og barnehageansatte, deltar også offentlig ansatte og politikere med ansvar for barnehagespørsmål.

Drømmen om det gode og barnehagene Armbandet og Kättsätter samarbeider på årets Barnehagebiennal i Norrköping i forbindelse med en workshop 18. oktober i utstillingshallen. Et flertall pedagoger deltar, sammen med barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter. Marie Boris Möller, generalsekretær for Drømmen om det gode, samt et flertall av pedagoger deltar, sammen med barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter under ledelse av Cecilia Lindström.

Program

11.30 – 11.45

Fred og ro  i barnehagen, Marie Boris-Möller, generalsekretær i Drømmen om det gode

Hvordan har arbeidet med å skape gode forutsetninger for helse, læring og utvikling blitt til? Forskningen, læreplanen og lang erfaring viser at enkle mindfulnessbaserte øvelser skaper nye muligheter for barn og pedagoger, med minsket stress og forbedret arbeidsmiljø som resultat.  

11.45 – 12.15

Prøv selv!!

Ansatte og barn fra barnehagene Armbandet og Kättsätter under ledelse av Cecilia Lindström

Bevegelse; Barne-qigong ”Fuglen” og ”Tigeren”

Berøring; Massasje

Bevegelse; Naturyoga ”Solen”, ”Vinden” og ”Kretsløpet”

Stillhet  – Stillhetsøvelse ”Havet”