Borgen Barnehage tar grep mot barnas stress

Friday 12 May 2017

Borgen barnehage i Moelv i Ringsaker vil gi barna mulighet til å oppleve ro. Dette gjør de ved hjelp av metoder knyttet til oppmerksomt nærvær (mindfulness) som de gjør sammen med barna.

Mange av personalet har allerede vært på kurs i Drømmen om det godes metoder. Nå vil barnehagen satse ytterligere og bli sertifisert som en Drømmen om det gode-barnehage. Som et ledd i satsingen var personalet nylig på kurs for å bli ledere i barneqigong.

Foto: Borgen barnehage

Les mer på barnehage.no