Om oss

DoG_film_banner_150

Drømmen om det gode er en ideell organisasjon, politisk og religiøst uavhengig. Vårt formål er å gi barn, elever, lærere og rektorer metoder til å utvikle sin egen måte å forholde seg på for å finne stillhet og ro.

Foreningen utdanner lærere og rektorer og arbeider også direkte med barn/elever for å  gi dem effektive stillhets- og ro-verktøy til å håndtere hverdagens stress. Vi lærer også stillhet og ro til foreldre og andre voksne i barnas/elevenes omgivelser.

Vår visjon er trygge barn og unge med god selvfølelse og evne til nærvær, som føler samhørighet med andre og har rolige voksne å støtte seg til, både i skolen og hjemmet.

Gjennom å spre Drømmen om det gode-metoden innenfor barnehager og skoler, bidrar vi til å oppfylle Opplæringslovens krav til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.