Eksempler

DoG_film_banner_150

Siden starten i 1995 har Drømmen om det godes metoder spredd seg og brukes idag av barnehager, grunnskoler og videregående over hele Sverige.

Alle utdannede lærere og skoleledere fungerer i dag som et nettverk som bidrar til å forbedre forutsetningene for skoleelever og barnehagebarn. Våre enkle metoder: Stillhet, fredelig berøring, refleksjon og meditativ bevegelse som i qigong og yoga, fungerer i alle aldersgrupper, til og med for de yngste barna i barnehagen.

Vi utdanner og sertifiserer veiledere, som i sin tur utdanner lærere og kan støtte prosessen i en eller flere skoler lokalt.

Her til venstre kan du lese ulike eksempler på hvor og hvordan våre metoder tilpasses.


Metodene gir fredelige og rolige barnehagebarn

armbandet_puff

Barnehagene Armbandet og Kättsätter var pionerer med Drømmen om det gode i Norrköping og ble i januar 2014 de første sertifiserte Drømmen om det gode-barnehagene i Sverige. Siden 2001 har alle lærere blitt utdannet i samtlige metoder. Metodene besjeles av mindfulness og veves inn i det hverdagslige arbeidet. Studier, medarbeiderundersøkelser og kvalitetsvurderinger viser svært gode resultater, stresset minsker og sykefraværet er lavt.

Les mer om barnehagene Armbandet og Kättsäter


Pioner med Drømmen om det gode i ungdomskolen

oskarshamn_puff

Våren 2006 fikk vi kontakt med Yvonne Terjestam som ville innlede et samarbeid med klasser som var interessert i å delta i et forskningsprosjekt om metoder som ansees å minske stress og øke harmoni og velvære hos elevene. I forskningsprosjektet ble to metoder fra utdannelsen ”Drømmen om det gode” utprøvd, nemlig en stillhetsøvelse og en metode for elevmassasje. Vi meldte vår interesse, og nå, noen år senere, arbeider vi med alle Drømmen om det godes metoder, stillhet, massasje i klasserommet, livssamtaler og yoga/qigong.

Les mer om Valhalla-skolen i Oskarshamn


Videregående-elevenes velvære er målet

rudbeck_puff

I løpet av min lange erfaring med Drømmen om det gode-metodene i valgfagskurs på Rudbecksskolan, som holdes fire ganger hvert år innen emnet Idrett og helse, er det elevenes aldri sviktende interesse som har motivert meg. Elevene får lære mindfulness- og stillhetsøvelser, trene yoga og qigong og reflektere dypt over eksistensielle spørsmål. De stiller seg i kø for å bli med. Kursene er så ettertraktet at jeg har måttet lære opp assistenter for å dekke behovet. Kursdeltakerne er entusiastiske og kommer ofte igjen etter kursene for å få trene mer!

Les mer om Rudbecksskolan