Videregående-elevenes velvære er målet

rudbeck_massage

I løpet av min lange erfaring med Drømmen om det gode-metodene i valgfagskurs på Rudbecksskolan, som holdes fire ganger hvert år innen emnet Idrett og helse, er det elevenes aldri sviktende interesse som har motivert meg. Elevene får lære mindfulness- og stillhetsøvelser, trene yoga og qigong og reflektere dypt over eksistensielle spørsmål. De stiller seg i kø for å bli med. Kursene er så ettertraktet at jeg har måttet lære opp assistenter for å dekke behovet. Kursdeltakerne er entusiastiske og kommer ofte igjen etter kursene for å få trene mer!

Av Ylva Ramsell, lærer i Helse og Idrett, Rudbecks videregående

Les hela fortellingen her!