Fire metoder

Drømmen om det gode gir barn, elever og ikke minst lærere en mulighet til å utvikle sin egen måte  å forholde seg på for å finne stillhet og ro. Stillhet og ro er en  ressurs i vår stressede verden og en verdifull erfaring å ta med seg hele livet gjennom.

”Stillhetstrening styrker elevens indre ressurser og fremmer læring.”
Arthur Zajonc, fysikkprofessor, Amherst College


Vår metode

Drømmen om det gode-metoden består av fire former for øvelser, besjelet av mindfulness: stillhet, berøring, refleksjon og meditativ bevegelse. Metoden er basert på forskning og erfaring. Den fungerer med enkel  tilpassing på alle nivåer i skolen, fra førskole til videregående. Den gir valgfrihet og er lett  å implementere i de daglige rutinene.  Metoden settes stor pris på av barn, elever og lærere, ettersom resultatene blir merkbare og synlige i løpet av kort tid. Den gir en reflekterende og kontemplativ innstilling til læring og skolekamerater. Og bidrar til å skape det skolemiljøet som opplæringsloven krever, et miljø ”som  fremmer helse, trivsel og læring”.


Våre fire øvelsesformer

Stillhet

Stillhet: enkle avslappings- og visualiseringsøvelser tilpasset ulike aldersgrupper. Øvelsene gjøres stillesittende og gjerne med lukkede øyne. En slik øvelse kan for eksempel være å puste dypt og langsomt og lytte til egen pust.

Berøring

Berøring består av enkle massasjegrep fra klassisk massasje, som barn/elever kan gjøre på hverandre. I berøringen inngår trening på konsentrasjon og oppmerksomt nærvær.

Refleksjon

Samtaler der man reflekterer over eksistensielle temaer, som for eksempel Hva er mot? Hva er kjærlighet, fred? En viktig del av øvelsen er å lære seg å lytte til hverandre og seg selv, lytte bak ordene og tale fra hjertet. Øvelsen innledes av en stund med stillhet. Gruppen kan få i oppgave å lage en egen snakkepinne, som man holder i når man snakker. Det går også bra å bruke en stein, eller en annen gjenstand.

Bevegelse

Meditativ gange
Den enkleste bevegelsesøvelsen er meditativ gange og kan brukes direkte uten trening. Konsentrasjonen består i å flytte oppmerksomheten fra hodet til føttene og kjenne fotens berøring med bakken eller gulvet. Man kan for eksempel tenke “ja”når man setter ned  sin høyre fot og “takk” når man setter ned sin venstre fot. Fredskraft-, barneqigong og/eller yoga krever mer trening.

Fredskraftqigong
Fredskraftqigong er en helsemetode laget spesielt for ungdommer 12-18 år. Den består av vakre og sterke bevegelser, med en effektiv konsentrasjon der fokus legges på ulike aspekter av naturen. Det er en moderne mind/body-metode med røtter i den gamle kinesiske helsetradisjonen som har blitt videreført fra generasjon til generasjon i tusenvis av år.

Barneqigong
Å identifisere seg med hjorten, fuglen, bjørnen, apen og tigeren, og etterape bevegelsene deres, utvikler barnets innlevelsesevne, følelses- og kroppsbevissthet. Metoden motvirker rastløshet og stress, stimulerer fantasien og konsentrasjonsevnen, og bidrar til å skape et harmonisk og kjærlighetsfullt forhold til naturen, seg selv og andre.

Naturyoga
Naturyoga, Drømmen om det godes yogaprogram, er utviklet for barn og ungdom og passer å gjøre i klasserommet, i gymnastikksalen, på  SFO, førskolen eller ute i naturen. Øvelsene egner seg for alle fra to til 120 år. Derfor er metoden like populær blant lærerne som blant barn og ungdom.