På norsk: Boken Stillhet i barnehage og skole – steg for steg

Tuesday 4 August 2020

Denne boka av Anna Bornstein viser hvordan enkle metoder kan bidra til ro og livsmestring for barn og voksne.

Anna Bornstein, forfatter og journalist, tok på midten av 1990-tallet initiativ til den ideelle organisasjonen Drömmen om det goda, som har utviklet og lært bort sin stillhetsmetodikk i mer enn tjue år. Metodikken har fire øvelsesformer – stillhet, berøring, refleksjon og bevegelse.

Boka deler erfaringer, øvelser og ofte forbløffende resultater fra barnehage, grunnskole og videregående skole. Lærerne gir sine refleksjoner, og vi får ta del i barnas og elevenes respons på øvelsene. Resultatene blir belyst med medisinsk og nevrologisk forskning. I denne utgaven beskrives også utviklingen av Drømmen om det gode i Norge, som har pågått siden 2004, og resultatene fra blant annet barnehager og fra et livsmestringsprosjekt i grunnskolen i Alta.

Boka kan kjøpes direkte fra Drømmen om deg gode, kontakt@dreamofthegood.no. Pris kr 350, gratis forsendelse.

WELCOME TO THE “PEACEFULNESS THROUGH EDUCATION” SUMMIT 2020

Friday 24 January 2020

Scandic Fornebu Hotel, Oslo, Norway, 14th &15th June 2020

We are happy to announce that we are now open for registrations.

The Summit addresses the need for integration of contemplative interventions within the education sector, and is organised in honour of the 30 years anniversary of HH 14th Dalai Lama receiving the Nobel Peace Prize.

It will focus on how mindfulness-based methods, when incorporated within all levels of schools and higher education, may strengthen positive human qualities such as empathy and compassion, and improve mental health and overall well-being.

The Summit is designed for educators, policy makers, researchers, mindfulness practitioners and others with an interest in this field. It is particularly relevant to nursery and school teachers and academic staff who would like to integrate health and life-mastery skills into their teaching. This is a topic which will be introduced as a cross-cutting theme in the new teaching plans in Norway from the autumn of 2020.

The Summit is organised by Dream of the Good (Norway) and CALM (UK), with Mind and Life Europe, Mindfulness Initiative (UK) and Mindfulness Norway as key partners.

Speakers from the US, Europe, Asia and Scandinavia will address implementation in schools, public policy, brain and cognitive research, as well as sustainability in relation to mindfulness-based approaches. The keynote speakers include Dr. Alan Wallace, Prof. Linda Lantieri, Prof. Patricia Jennings, Prof. Katherine Weare, and Prof. Ringu Tulku Rinpoche.

Pupils and students will have an active role through participation on panels and leading workshops and other activities during the Summit.

For more information and to register, please visit our website: http://peaceineducation.com/.

We look forward to seeing you there!

The Conference Organising Team

Lansert norsk app med stillhetsøvelser

Sunday 3 November 2019

Drømmen om det gode har lansert en app på norsk med stillhetsøvelser for elever og lærere!

Foto Andres Rosenberg.

Appen er et gratis tilbud til glede for alle som bruker den, og  hjelper med å finne en vei til ro og stillhet. I en hverdag som ofte er full av informasjon, høyt tempo, forventninger og stress, er det godt å gi seg tid til stillhet.

Appen er utviklet som en del av et livsmestrings- og FoU-prosjekt i Alta kommune. Drømmen om det gode og Akkurat No er valgt til å implementere livsmestring i grunnskolen med pilot på Tverrelvdalen skole høsten 2019.

Prøv appen her

Livsmestring på Tverrelvdalen skole i Alta

Thursday 3 October 2019

Alle lærere og ansatte ved Tverrelvdalen skole fikk opplæring i Drømmen om det godes metoder. Tverrelvdalen er pilotskole i Alta kommunes livsmestringsprosjekt. Skolen har elever fra 1. til 10 trinn. Kurset varte i 2 dager ved inngangen til årets høstferie og ble svært godt mottatt av skolens lærere.

Faksimile fra Altaposten

Livsmestring i Alta kommune med opplæring på alle klassetrinn

Tuesday 11 June 2019

Alta kommune går foran med livsmestringskurs for barn og unge i Alta. Kommunen har engasjert Drømmen om det gode og Akkurat no for å gi opplæring i våre metoder til alle lærere på en av deres skoler som en pilot i et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Styreleder i Drømmen om det gode, Ole Henning Sommerfelt, ser svært positivt på at Alta kommune går foran med et livsmestringsprogram basert på stillhetsøvelser (mindfulness) i kommunen. Med dette tar Alta kommune folkehelse og livsmestring på alvor og setter et godt eksempel ovenfor andre kommuner.

Finnmark har betydelig utfordringer knyttet til den psykiske helsen blant barn og unge, det er stort frafall i videregående utdanning og høyt sykefravær bant lærere. I Alta gjennomføres i første omgang piloten i  én grunnskole med 1. – 10. trinn. Kommunen har i alt 16 grunnskoler, og det vil kunne være aktuelt med videreføring i øvrige grunnskoler.

Sommerfelt forteller at det oppleves svært meningsfylt og kunne bidra til at barn og unge i Altaskolen får det bedre. Alle i organisasjonen er glad for å ha blitt tildelt dette prosjektet sammen med Akkurat no i Trondheim, og ser fram til å sette i gang i Alta høsten 2019.