Våre verdier

vara_varderingar

Virksomheten bygger på forståelsen at hvert  menneske har en indre verdi og et potensial av godhet, medfølelse og visdom – grunnlaget for  menneskerettighetene og også skolens verdigrunnlag.

Foreningens formål er å fremme Drømmen om det godes holdninger og metoder, som foreningen har utarbeidet og som bidrar til stillhet og ro og indre fred blant barn, ungdom og voksne. Metodikken er basert på vitenskapelig forskning. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig.