Historikk

Drømmen om det gode vokste fram av ikke-voldsprosjektet ”Dalai Lamas perspektiv” som ble gjennomført i samtlige kommunale videregående skoler i Stockholm i skoleåret 1995-96, i samarbeid med Stockholm by . I dag har vi 17 års erfaring med stillhetsøvelser på alle nivåer av skolen, fra barnehagen til videregående. Forskning og erfaring viser at barn og elever i alle aldre, og ikke minst lærere, liker og trives med korte stunder av stillhet i sin hverdag.

Vi har gjennomført en mengde dokumenterte prosjekter og bygget opp et nettverk av skoler og lærere som arbeider med metodikken. Vi utdanner lærere, støtter forskning på metodikken og arbeider for at stillhet skal bli et obligatorisk innslag i barnehagen og skolen. Drømmen om det gode mottok Ikke-voldsprisen fra Sveriges kristne råd i  2008.


Forskningssamarbeid

Universiteter og høgskoler der vi har deltatt i prosjekter, eller som på annen måte er berørt av vårt arbeid:

Linnéuniversitetet (Forskningsprosjektene Barn i balanse I og II)

Linköpings universitet (Førskolebiennalen 6 ganger mellom 2006-2010)

Lunds universitet (IIIEE, Young master-programmet)

Universitetet i Tromsø (seminarer på Senter for fredsstudier, 2004-2010, mastergradsoppgave av Ole Henning Sommerfelt, ‘The dream of the good’ – a peace education project exploring the potential to educate for peace at an individual level. Centre for Peace Studies, Universitetet i Tromsø, 2004. Mastergradsoppgave Mindfulness i skolen, av Kristin Kristiansen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, 2011. Sommerfelt, Ole Henning og Vidar Vambheim. 2008. ‘The dream of the good’ – a peace education project exploring the potential to educate for peace at an individual level. Journal of Peace Education, 5:1, 79-95.)


Større prosjekter, samarbeid og konferanser

Mindfulnessuken i Tällberg 2012, deltok med flere workshops

Konferansen Mindfulness for barn og unge, Oslo 2010, deltok med flere workshops og foredrag.

Norrköping kommune, seminarer og kurs 2001-2014. Norrköping ble pilotkommune for Drømmen om det gode i  2008. Norrköping interne  lærerkonferanse 2010. Barnehagene Armbandet og Kättsätter ble sertifisert som Sveriges første Drømmen om det gode-barnehager i 2014.

The Peace Appeal Foundation (et av organisasjonens anbefalte fredsprosjekt for skolen siden 2003).

Stockholm by, Dalai Lamas perspektiv 1995-96.

Vantörs bydelsforvaltning 2006-2007, pilotprosjekt i tre grunnskoler.

Sveriges Riksdag, seminarer, workshops, og rundebordskonferanser ved tre anledninger 2006-2013.

Skolforum 2003, arrangerte for Skolforums regning tre dagers fortløpende workshop i Drømmen om det gode-metodikken, åpen for alle besøkende.

Oskarshamn, forskningsprosjektet Barn i balanse 1, 2006, kursvirksomhet, opplæring.

Askersund kommune, prosjektet Mindfulness for et tryggere og roligere skolemiljø med mindre mobbing, seminarer og kursvirksomhet IFO, Åsbro, Rönnershytta og Snavlunda skoler.

Svenske Røde Kors, seminarer, foredrag og workshops på konferanser 2001, 2005. (Prevention of Violent Conflict and Building Peace, Leve freden, feiring av Nobeldagen, helsedager mm.)

Forum for konstruktiv konflikthåndtering fra 2004.