Organisasjon

Drømmen om det gode er en ideell organisasjon som støttes av et voksende nettverk av engasjerte individer. I nettverket inngår personer fra skoleverdenen, pedagoger, journalister, psykologer, leger, sykegymnaster, terapeuter, bedriftsledere som  fungerer som mentorer for ungdom i næringslivet m. fl. Initiativtakere: Anna Bornstein, forfatter og journalist.

Nedenfor vises styret til Drømmen om det gode i Norge. Drømmen om det gode i Sverige (vår moderorganiasjon) har eget styre og generalsekretær som du finner her.


Styret

Styreleder: Ole Henning Sommerfelt, M.Phil. fra Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø og har forsket på mindfulness i skolen. Seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel.

Nestleder: Gudrun Nordmo, Privat terapi- og veiledningspraksis. Utdanning innen Integrativ terapi og Sensorimotorisk psykoterapi. Master i veiledning og instruktør i Medisinsk qigong, Biyunmetoden.

Styremedlem: Ingjerd Thorsen, mangeårig arbeidserfaring fra undervisning i grunnskolen. Lærerutdaning, videreutdanning i spesialpedagogikk, kunstfag (tegning,form og farge) og muntlig fortelling. Utdanning i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp.

Styremedlem: Victoria Scheel Haarstad, Førskolelærerutdanning fra HIOA og jobbet i barnehage siden 2000.  Cand. Mag. med vekt på økonomi og markedsføring. Ettårig kurs i EQ-kompetanse fra EQ-institute.

Styremedlem: Mona B. Wallin Solvik, jobbet med administrasjon, regnskap og ledelse siden 1978. Instruktør i medisinsk qigong, Biyun-akademiet og i medisinsk yoga, Mediyoga. Lærer i selvutviklingsutdannelsen til Iliana akademiet, massasjeterapeut og livsveileder.

Varemedlem: Berit Rustand, Utdannet lærer og familieterapeut. Har jobbet som lærer og rådgiver i videregående skole i 15 år og i kommunen der hun bor i 20 år bl.a. som familieveileder.


Advisory Board

Anna Bornstein, initiativtaker og medstifter av den ideelle organisasjonen Drømmen om det gode og har vært aktivt  vært med og utviklet metodikken som benyttes. Hun er forfatter, journalist og foreleser med lang erfaring med å møte pedagoger, barn og elever i alle former for skoler og i alle aldere. Gjennom en årrekke skrev hun på Svenska Dagbladets Idag-side om eksistensielle perspektiv, meditasjon, dypsykologi og ikkevold.

Vidar Vambheim, PhD, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø.

Stefan Einhorn, forfatter, professor og overlege på Karolinska Institutet.

Walter Osika, Med.dr, spesialist i kardiologi og psykiatri, Leder for CSS, (Center for Social Sustainability) Karolinska Institutet.

Anders Wijkman, tidligere EU-parlamentariker, spesialutreder for regjeringen, med over tjue års erfaring fra arbeid med miljø- og humanitære spørsmål i FN, Røde Kors og Naturvernforeningen.

Anders Byström, mentor i næringslivet, tidligere kommunaldirektør i Nynäshamn kommune.


Fond og bidragsytere

Drømmen om det gode er muliggjort gjennom  bidrag fra fond, private donasjoner og ideell innsats fra et stort antall engasjerte individer.

Stor takk til alle som støtter oss.

Vi har mottatt midler fra følgende stiftelser og fond:

Allmänna arvsfonden

Folkhälsomyndigheten

Gålöstiftelsen

Stiftelsen Infinity

Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Stiftelsen Kempe Carlgrenska Fonden

Kompetensfonden i Stockholm

Af Jochnik Foundation