Forbilder


forebilder_dag

“Forstå – ved stillhet, handle – utfra stillhet, vinne – i stillhet.”

Dag Hammarskjöld, Veimerker

 

 


forebilder_martin

”Det jeg sier er ganske enkelt at alt liv henger sammen, at vi på en måte eksisterer i en gjensidig avhengighet som vi ikke kan unngå, vi er sammenvevd i skjebnens vev. Alt som direkte påvirker en av oss, påvirker indirekte oss alle.”

Martin Luther King jr.


forebilder_nelson

”Vi anerkjenner menneskers verdighet gjennom å forutsette at de er gode, at de har de samme menneskelige egenskaper som vi tilskriver oss selv.”

Nelson Mandela, i sin avskjedstale til Sør-Afrikas parlament, mai 2004


forebilder_dalai

”Når man er rolig og avspent kan man tenke klart og  bruke sine tankeevner bedre. Hva man enn gjør, om man studerer eller arbeider, klarer man det bedre.”

Dalai Lama, hilsen til skoleelever i Stockholm, mai 1996