Jeg føler at jeg alene ikke klarer å få mine elever til å gjøre Drømmen om det gode-øvelser, selv om jeg tror på dem. Fins det noen hjelp å få?

Drømmen om det gode har et stort nettverk av ressurspersoner i Skandinavia. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg¨å finne noen i nærheten av deg.

Jeg vil prøve Drømmen om det gode i min skole. Hvordan begynner man? Hva er de første stegene?

Hvordan prosessen best kommer igang, beror på situasjonen i skolen. Om ingen utenom du kjenner til metodikken, anbefaler vi et vitenskapelig foredrag på skolen som et første steg.

Om en gruppe lærere allerede er interessert, kan det bli aktuelt med en grunnkurs på skolen der alle lærerne er velkomne. På grunnkurset lærer du deg enkle øvingsformer for alle fire metodene.

Kontakt oss så kan vi hjelpe deg å lage en strategi.

Jeg vil prøve Drømmen om det gode-metodene med mine ungdomskoleelever, men hvordan skal jeg få dem interessert?

Fortell at enkle stillhetsøvelser styrker selvfølelsen og gjør det lettere å håndtere vanskelige følelser. Og at man gjennom forskning vet at personer som øver på stillhet blir friskere og mer positive. Og at avslapping fremmer kreativitet og læring! La elevene prøve i kortere stunder. Om noen elever er forstyrrende, gi hun/han noe å lese på, eller prøv stressprikker. De kan bestilles på biodots.