Jeg vil prøve Drømmen om det gode i min skole. Hvordan begynner man? Hva er de første stegene?

Hvordan prosessen best kommer igang, beror på situasjonen i skolen. Om ingen utenom du kjenner til metodikken, anbefaler vi et vitenskapelig foredrag på skolen som et første steg.

Om en gruppe lærere allerede er interessert, kan det bli aktuelt med en grunnkurs på skolen der alle lærerne er velkomne. På grunnkurset lærer du deg enkle øvingsformer for alle fire metodene.

Kontakt oss så kan vi hjelpe deg å lage en strategi.