Brukes Drømmen om det gode til læring av bærekraftig utvikling?

Ja, vi har utformet mindfulnessøvelser for å bevisstgjøre og oppleve vår nære relasjon til naturen. Man vet i dag at vi mennesker er intimt knyttet til naturen, gjennom biosfæren og vår biologi, men også utifra fysikkens lover. Det er ikke nok å forstå dette intellektuelt, miljøbevegelsen har mange eksempler på det. Vi behøver å åpne hjertet for, og oppleve, vår nærhet til naturen og hverandre. Den medisinske forskeren Walter Osika, i vårt Advisory Board, leder CSS, Center for Social Sustainability på Karolinska Institutet i Stockholm. I CSS programerklæring fremheves betydningen av å utvikle tillit og medfølelse. Det gjelder jo ikke bare mellom mennesker, men også mellom mennesket og naturen.