Kan dagens stressede og splittede barn/elever virkelig lære seg stillhetsøvelser?

Ja! Vår erfaring viser at barn/elever i alle aldre, fra barnehage til videregående, tar til seg og liker stillhet. De gode resultatene viser seg etter kort tid. De barn og elever som tidlig får lære å balansere sin intensive utadvendte aktivitet med stunder av stillhet, får nytte av det, ikke bare gjennom hele skoletiden, men gjennom hele livet. Vi arbeider for at stille stunder skal bli en like naturlig del av den svenske skoledagen som gymnastikk og idrett er i dag.