Er yoga og qigong en form for religion?

I Drømmen om det gode brukes yoga og qigong med fokus på helse og velvære, uten konfesjonelle innslag.

Skoleinspeksjonen har utredet yoga i skolen og uttalt at dersom fokus ligger på helse og velvære, uten konfesjonelle innslag, anses det ikke som religiøs praksis. Samme argumentasjon skulle kunne brukes på qigong.

Den anskuelsen som qigong og yoga bygger på er ikke akseptert innenfor den moderne, vestlige vitenskapen, noe som ikke forhindrer at metodene brukes til stressreduksjon eller som terapi på mange store vestlige sykehus.

Begrepene yoga og qigong, som de brukes i de gamle indiske, respektive kinesiske tradisjonene, dekker et stort område av øvelsesformer som kan være svært ulike seg i mellom, og ha ulike hensikter avhengig av hvilken yoga eller qigongform- og tradisjon det dreier seg om.