Hvorfor har Drømmen om det gode fire ulike øvingsformer?

De fire enkle øvingsformene besjeles av mindfulness og tillater lærerne valgfrihet. Vi anbefaler valgfrihet, også for barna/elevene. Alle skal kunne velge og til og med takke nei uten å behøve å føle seg utenfor.

Stillhet består av korte avslappingsøvelser og visualisering, som munner ut i taushet og stillhet. (cirka 5-15 min)

Refleksjon: Reflekterende samtaler om eksistensielle spørsmål, som innledes med en kort, stille stund. Man lærer seg konsentrasjon og oppmerksomhet gjennom å lytte og tale fra hjertet.

Berøring: Enkle massasjeøvelser og -grep for ulike aldre utviklet av lærere på Axelsons.

Bevegelse: Meditativ gange, helseqigong og -yoga.

Da vi påbegynte arbeidet, var vi inspirert av det amerikanske forskningsprosjektet Education Initiative, knyttet til Harvard og Mind/Body Institute (nå Benson Henry Institute). Prosjektet brukte lignende metoder som dem vi bruker. Det pågikk over flere år, og med svært gode resultater, i tungt belastede storbyskoler. Man fant at stillhetsmetodene blant annet minsket aggressiv atferd og tilbøyelighet til vold, bedret innlæring, og ga bedre karakterer, større selvtillit, evne til selvbeherskelse og konsentrasjon.