Hva er mindfulness?

Mindfulness kan oversettes med  oppmerksomt nærvær. Det handler om å trene opp sin evne til bevissthet og tilstedeværelse i nuet. Slike reflekterende konsentrasjonsmetoder fins innenfor mange religioner, men kan også benyttes på læring, utøvelse av musikk etc. I Vesten i dag brukes mindfulness som en sekulær metode for å trene konsentrasjon og bevisstgjøring.

Mindfulness forskes på intensivt internasjonalt; cirka 400 vitenskapelige artikler publiseres hvert år. I Sverige pågår det blant annet forskning ved Karolinska Institutet.

Forskning viser at øvelser i mindfulness gir minsket uro, bedre søvn, økt fokus og økt selvinnsikt.

I Sveriges Riksdag kan riksdagsmedlemmer og ansatte trene på mindfulness en gang i uken. Legeutdanninger i Sverige tilbyr trening i mindfulness, både for å redusere studentenes stress og for å forbedre møtene med pasientene.