Hva sier forskning om Drømmen om det gode-metodikken?

Metodikken er forsket på av psykologen og forskeren Yvonne Terjestam. Hennes resultater med videregående elever viser minsket psykisk lidelse, mindre emosjonelle problemer og stress, forbedrede relasjoner til medelever og forbedret trivsel i skolen. Elevene blir mer harmoniske og konsentrerte. Atmosfæren i gruppen og relasjonene mellom elevene blir bedre. Alt samvirker til å oppfylle den nye skolelovens krav om et skolemiljø ”som preges av trygghet og studiero”.

Drømmen om det gode løftes fram som et eksempel på en metodikk som forebygger psykisk lidelse og mobbing, i Anne Marie Brodéns delrapport Från utanförskap till innanförskap, om barns och ungas psykiska ohälsa. Rapporten ble skrevet sammen med Sofia Kacim, på oppdrag av sosialminister Ulf Kristersson. DDG-metodikken har blitt presentert i ulike sammenhenger på riksdagen, senest på en rundebordskonferanse i nov. 2012 i forbindelse med at delrapporten ble ferdigstilt.