Hva er Drømmen om det gode?

Drømmen om det gode er en stillhets- og mindfulnessmetodikk som er utviklet av den ideelle foreningen Drømmen om det gode i barnehager og skoler. Den består av stillhet, berøring, refleksjon og langsom konsentrert bevegelse.

Metodikken har ingen religiøs tilknytning, baserer seg på forskning og utprøvd erfaring, og er utformet for å fremme barns og skoleelevers fysiske og psykiske helse, og for å forebygge stress- og mobbeproblematikk i barnehage og skole. Den tilbyr en reell mulighet for å forbedre forutsetningene for barn og unge, og ikke minst for lærere. Lærere forteller om et roligere studiemiljø, økt konsentrasjon og fokus på skolearbeidet hos barna/elevene.