Er ikke stillhet og qigong risikabelt for unge mennesker?

Drømmen om det godes qigong-metoder er tilpasset barn og ungdommers behov. Det fins mange ulike former for qigong. Biyunskolens Barneqigong og Fredskraftqigong, som inngår i Drømmen om det gode, er framfor alt helsemetoder for å oppnå avslapping og balanse. Ifølge mange forskere utgjør derimot den hektiske livsstilen og all stimulansen utenfra en stor helserisiko. 16 års erfaring i barnehager og skoler og foreliggende forskning på Drømmen om det godes metoder har vist at de gir svært god effekt på barns og unges psykiske såvel som fysiske helse. Östermalmsskolan i Stockholm ble anmeldt til Skoleinspeksjonen fordi man benyttet yoga, men i sitt svar slo inspeksjonen fast at yoga kan benyttes i skolen, så lenge fokus ligger på helsevern.

Høsten 2013 ble Drømmen om det godes arbeid i Oskarshamns barnehager og skoler anmeldt til Skoleinspeksjonen av noen foreldre, som så på qigong og yoga som konfesjonelle. Skoleinspeksjonen svarte at man i anmeldelsen ikke fant noe som strider mot skolens oppdrag.