Kurs i naturyoga

Naturyoga – balanse og bærekraft for menneske og planet

Naturyoga er barneyoga med naturen som inspirasjon og konsentrasjon, tilpasset skolen og barnehagen. Barna gestalter ulike deler av naturen; hvordan kjennes det å være et frø, regn, et gresstrå eller solen? Gjennom yogaen opplever barna naturen gjennom sine egne kropper, og lærer seg selv bedre å kjenne gjennom å identifisere seg med naturen. Det er et pedagogisk verktøy for å levendegjøre den store økologiske sammenhengen som vi mennesker er en del av. Gjennom å ta vare på barnets egen innlevelse og forestillingsverden skaper vi dyp forståelse for verdigrunnlagspørsmål og bærekraft.

Naturyoga er skapt for vårt samfunn og vår tid. Den er fri fra referanser til chakra, mantra og all hinduistisk mytologi, og på denne måten vel tilpasset det svenske (norske) skolesystemet. Naturyoga er et pedagogisk verktøy for verdigrunnlagsarbeid og bærekraftig utvikling som er lett å integrere i annen undervisning. Den bidrar til å skape et harmonisk og kjærlighetsfylt forhold til naturen, seg selv og andre. Naturyoga er basert på moderne medisinsk vitenskap og mindfulnessmetoder som motvirker stress og styrker følelsesreguleringen, konsentrasjonen og kroppsbevisstheten. Siden Naturyoga ble introdusert i Sverige i 2007, har man kunne følge opp utøvelsen av den i grupper i barnehager, elever i grunnskolen og VGS med meget gode resultater.

Kursene holdes av Jessica Lilo, som er grunnleggeren av Naturyoga.