Godhetens frø – demokratiets opprinnelse

Tuesday 23 June 2015

– Människan har en stor potential till godhet och bara det att vi kan reflektera över de här sakerna visar att naturen är god, säger Ove Utzinger, som jag träffade en vårdag på Nobelmuséets café för att tala om värdegrundsfrågor.

Ove är utbildad i teoretisk filosofi och har flera års arbete med just värdegrundsfrågor på Skolverket bakom sig.

– Vårt människovärde, demokratins grundbult, kommer av naturen och är något vi alla har och som är lika stort hos alla, oberoende av yttre attribut, såsom status, lärdom, begåvning, nationalitet och hudfärg, förklarar han.

– För att upptäcka det behöver vi utveckla vår relation till oss själva. Vi behöver lära känna oss själva bortom attributen och rollerna. När vi skapat en positiv relation till den delen av oss själva då kan vi skapa positiva relationer till andra. Vi behöver känna igen varandra på djupet. Stillhet och meditation är effektiva verktyg för att utveckla medvetandet om vårt människovärde och andra viktiga värden såsom medkänsla och empati.

Ove kom in och började arbeta på Skolverket 2008 i samband med verkets stora satsning på det s.k. värdegrundsprojektet. På Skolverket utgår man från skollagen och det är i läroplanen som värdegrunden formuleras.

– Formuleringarna i läroplanen grundar sig på de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheterna, förklarar han. I läroplanen exemplifierar man värden i stället för att säga exakt vilka värden som gäller. Några värden är mycket tydliga, t.ex. jämställdhet. Värdegrunden är ett socialt fenomen och vilar på det goda som kommer från naturen.

Ove tog för något år sedan kontakt med Drömmen om det goda efter att ha hittat vår hemsida och blivit förtjust i vårt koncept som hänvisar till vårt inre mänskliga värde som en god dröm.

– Det värdet är en potential som finns inom oss alla. En potential som vi behöver lära känna för att förstå och kunna efterleva skollagens demokratiska grundvärderingar som rättvisa, jämlikhet och det mänskliga likavärdet, säger han.

Drømmen om det goda holder kurs i Tällberg

Thursday 12 February 2015

Just nu pågår en grundutbildning i Tällberg. Utbildningen är fullbokad hålls på “Gästgården” i Tällberg.
Jessica Lilo, utbildningsansvarig på Drömmen om det goda och Marie Boris-Möller, generalsekreterare finns på plats. Kursgården har generöst upplåtits till detta evenemang av Malin Liden på Mindhousepark som också fixat fika och Lunch.
Arbetet i Tällberg inleddes med en inspirationsdag i Tällberg i september.

En film har på Mindhouse Parks initiativ tagits fram från detta arrangemang.

Drömmen om det goda i Norge

Thursday 2 January 2014

I september 2013 tog det norska nätverket steget och skapade en egen förening för att bättre kunna administrera Drömmen om det goda-verksamheten i Norge. Drömmen om det goda har sedan 2003 givit kurser och seminarier i Norge där intresset är stort för stillhets- och mindfulnessmetoder i förskolan och skolan. På Universitetet i Tromsø har man i flera år anordnat ett flertal heldagsseminarier för studenter på Fredsstudiecentret och Lärarutbildningen. Cirka ett 100-tal lärare från den norska förskolan och skolan har utbildats och många arbetar redan med metodiken. Den senaste grundkursen hölls i Oslo i februari med 35 deltagande lärare från alla nivåer av skolan.